Campanii Seboradin

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „CASTIGA UN KIT DE VARA FORMAT DIN PRODUSE SEBORADIN SI UN COSTUM DE BAIE INFSD!”


 

ORGANIZAT IN PERIOADA 23.07.2021 – 29.07.2021, IN MEDIUL ONLINE PE PAGINA DE INSTAGRAM CARMEN GREBENISAN

ORGANIZATOR PRINCIPAL: S.C.BLOOM COMMUNICATION S.R.L.;

ORGANIZATOR PARTENER: GLOBAL RECORDS S.R.L., PENTRU INFLUENCERUL CARMEN GREBENISAN

 

Art. 1. Definitii

1.1. In sensul prezentului Regulament oficial al Concursului CASTIGA UN KIT DE VARA FORMAT DIN PRODUSE SEBORADIN SI UN COSTUM DE BAIE INFSD!”, denumit in continuare „Regulament Oficial”, urmatorii termeni au urmatoarele intelesuri:

• „Organizator principal” se refera la entitatea organizatoare a prezentului Concurs si este reprezentata de S.C. BLOOM COMMUNICATION S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Iasi, Str. Canta nr. 15,Bl. 450, Sc. A, Et. 2, Ap. 11, jud. Iasi, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J22/874/2010, cod fiscal RO27068431, cont IBAN RO90INGB0000999905844802, deschis la ING Bank NV, reprezentata prin Dron Monica, Administrator, in calitate de administrator.

• „Organizatorul Partener” este entitatea cu care Organizatorul principal organizeaza prezentul concurs, in parteneriat si care, prin prisma relatiei avute cu Organizatorul principal, prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la concurs. In sensul prezentului Regulament, organizatorii parteneri sunt reprezentati de Societatea GLOBAL RECORDS S.R.L., societate legal infiintata si functionand potrivit legilor din Romania, avand sediul in Schitu, Strada Catedrala Tineretului, nr. 3, cam.1, Jud. Constanta, inregistrata la Registrul Comertului sub numar de ordine J13/2630/2013, cod fiscal RO 26382443, cont IBAN RO43 INGB 0000 9999 0408 2964, deschis la ING Bank NV Amsterdam sucursala Bucuresti, reprezentata de catre dl. Claudiu Ilioiu – Sales Manager si influencerul Carmen Grebenisan, care actioneaza doar cu respectarea conditiilor generale prevazute in prezentul Regulament Oficial;

• Prin „Participant” se intelege persoana fizica ce se inscrie la Concursul organizat de S.C. BLOOM COMMUNICATION S.R.L., in parteneriat cu Societatea GLOBAL RECORDS S.R.L. si influencerul Carmen Grebenisan si care indeplineste toate conditiile de participare descrise in prezentul Regulament Oficial;

• Notiunea de „Premiu” desemneaza serviciul/produsul care poate fi castigat in cadrul prezentului Concurs, dupa cum este descris in Anexa nr. 1 ce face parte integranta la Regulament Oficial.

• Prin „Afiliati” sunt desemnate societatile partenere ale Organizatorului principal.

• Notiunea de „Concurs” se referă la campania promotionala „ Castiga un kit de vara compus din produse Seboradin si un costum de baie INFSD!” desfasurata de catre Organizatorul principal in parteneriat cu Societatea GLOBAL RECORDS S.R.L. si influencerul Carmen Grebenisan in mediul online, prin intermediul paginii de instagram a influencerului Carmen Grebenisan. Notiunea de „Castigator” desemneaza participantul la Concurs care a fost generat de mecanismul utilizat pentru tragerea la sorti si care a fost validat ca indeplinind toate conditiile de participare.

 

Articolul 2. Organizatorul si Regulamentul Oficial al Concursului

2.1. Concursul este organizat si desfasurat de S.C. BLOOM COMMUNICATION S.R.L., (denumita in continuare „Organizator principal”) in parteneriat cu GLOBAL RECORDS S.R.L., respectiv cu influencerul Carmen Grebenisan (denumiti in continuare „Organizatori Parteneri” si impreuna cu Organizatorul principal, in mod colectiv „Organizatorii”).

2.2. Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prevazute de prezentul Regulament Oficial.

2.3. Regulamentul Oficial este facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane, atat pe site-ul www.seboradin.ro, dar si in baza solicitarii persoanelor interesate, transmisa catre adresa de e-mail: contact@seboradin.ro sau la adresa de corespondenta str Panait Istrati, nr 55, Bucuresti, pe intreaga durata a concursului, potrivit celor mentionate in Articolul 3. Rugam persoanele care transmit astfel de solicitari sa precizeze in subiectul e-mailului sau, după caz, pe plicul de corespondenta informatii precum „Regulament Concurs” sau „ Seboradin – Castiga un kit de vara compus din produse Seboradin si un costum de baie INFSD”. etc.

2.4. Organizatorul principal isi rezerva dreptul de a modifica/actualiza prezentul Regulament Oficial pe toata durata desfasurarii Concursului, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea in prealabil a actului aditional modificator al prezentului Regulament Oficial, precum si, dupa caz, dupa notificarea autoritatilor compentente, in cazul in care aceste modificari necesita o astfel de notificare. Actul aditional modificator al prezentului Regulament Oficial va fi publicat pe canalele de comunicare mentionate la pct. 2.3 (in completarea Regulamentului Oficial), urmand a fi in acelasi timp disponibil in mod gratuit oricarei persoane conform procedurilor prevazute mai sus.

2.5. Organizatorul principal isi rezerva dreptul de a modifica perioada Concursului ori de a suplimenta premiile oferite pe tot parcursul derularii acestuia, prevederile referitoare la informarea corespunzatoare asupra modificarilor aduse prezentului Regulament Oficial, precum si, dupa caz, notificarea autoritatilor competente fiind aplicabile si in acest caz.

2.6. Organizatorul principal isi rezerva dreptul de a suspenda, inceta si/sau intrerupe oricand desfasurarea Concursului, fara vreo obligatie fata de Participanti.

 

Articolul 3. Aria de desfasurare a Concursului

3.1. Concursul este organizat la nivel national si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, pe pagina de Instagram @Grebenisancarmen.

 

Articolul 4. Durata Concursului Online

4.1. Concursul se desfasoara in perioada prevazuta in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament Oficial.

4.2. Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, urmand a se completa cu detaliile Concursului prevazute in Anexa nr. 1 care face parte integranta din Regulamentul Oficial. Organizatorul principal isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare ale Concursului pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor din Articolul 2 de mai sus.

 

Articolul 5. Dreptul de Participare

5.1. La prezentul Concurs se pot inscrie persoanele fizice care au minimum 18 ani impliniti in ziua inscrierii la Concurs si care locuiesc in Romania.

5.1 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea Concursului, incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul principal are dreptul de a cere restituirea Premiului castigat si de a actiona conform dispozitiilor legale in vigoare in vederea recuperarii eventualelor prejudicii.

5.2. Organizatorii Parteneri isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Concurs care se efectueaza cu incalcarea prevederilor prezentului Regulament Oficial.

5.3. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din cadrul Concursului.

 

Articolul 6. Mecanismul de desfasurare a Concursului. Inscrierea la Concurs. Conditii de participare

6.1. Organizatorul principal este exclusiv raspunzător pentru livrarea si receptia Premiilor de catre castigator. Pentru orice solicitare de informatii suplimentare/reclamatie/plangere cu privire la intrarea in posesia Premiilor, Castigatorii se vor adresa direct Organizatorului principal, la adresa de e-mail: contact@seboradin.ro sau la adresa de corespondenta: Panait Istrati 55, Bucuresti.

6.2. Concursul va fi publicat pe pagina de Instagram Carmen Grebenisan.

6.3. Pentru a se putea inscrie, participantii trebuie sa aiba sau sa isi creeze in perioada desfășurării concursului un cont care sa permita utilizarea serviciului „Instagram”.

6.4.Participantii vor da FOLLOW paginii de Instagram Seboradin Romania (https://www.instagram.com/seboradinro/?hl=ro).

6.5. Castigatorul va fi ales in mod aleatoriu de catre Carmen Grebenisan, prin tragere la sorti prin mecanismul random.org sau alte mecanisme similare.

6.6. Organizatorul se va asigura ca Participantul Castigator a indeplinit toate conditiile de participare la Concurs si va valida extragerea anterior anuntarii publice a Castigatorului.

6.7. Organizatorul va anunta Castigatorul pe platforma de comunicare prin intermediul careia Participantul s-a inscris la Concurs.

6.8. In vederea livrarii Premiului, Organizatorul va colecta atat datele de livrare ale Castigatorului, cat si datele necesare indeplinirii obligatiilor fiscale/legale legate de acordarea premiilor.

6.9. Organizatorul principal va expedia catre Castigator produsele Seboradin castigate iar Organizatorii parteneri vor expedia costumul de baie INFSD la alegere dintre modelele disponibile pe site in noua colectie.

 

Articolul 7. Mecanismul de acordare si revendicare a Premiilor

7.1. Participantii vor avea sansa de a intra in posesia Premiului care face obiectul Concursului, dupa finalizarea acestuia.

7.2. Organizatorul principal si Organizatorii parteneri vor expedia Castigatorului, prin intermediul serviciilor de curierat, premiul castigat in termen de maximum 30 zile lucratoare de la momentul validarii Premiului.

7.3. In cazul refuzului unui Castigator de a intra in posesia Premiului, sau daca la Concurs nu se inscrie niciun Participant, Organizatorul principal va decide in mod unilateral cum se vor aloca Premiile.

 

Articolul 8. Premiile Concursului. Taxe si impozite

8.1. Numarul premiilor si valoarea totala a acestora va fi prezentata in Anexa nr. 1 aferenta care face parte integranta din prezentul Regulament Oficial.

8.2. Premiile sunt acordate in cadrul desfasurarii activitatii economice a Organizatorului principal si reprezinta cheltuieli de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii produselor si serviciilor sale si sunt considerate cheltuieli deductibile in conformitate cu prevederile art. 25 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (denumita in continuare „Codul Fiscal”).

8.3. Premiile câștigate nu fac obiectul garanției pentru produsele achiziționate din magazine. În acest sens, Organizatorul va răspunde doar în baza garanției legale de conformitate.

8.4. Valoarea totala a premiilor nu depaseste suma de 600 lei si nu este supusa impozitarii, potrivit prevederilor din Codul Fiscal.

8.5. In vederea justificarii cheltuielilor conform prezentei sectiuni, Organizatorul principal va pastra o lista a castigatorilor premiilor (denumita in continuare „Lista castigatorilor”) ce va contine data alocarii premiului, numele si prenumele Castigatorului. Avand in vedere faptul ca aceste informatii reprezinta date cu caracter personal, Organizatorul acorda o atentie deosebita listelor intocmite, instruind in mod corespunzator personalul care colecteaza si pastreaza astfel de informatii.

8.6. Organizatorul principal pastreaza Lista castigatorilor pe o perioada de 5 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia listele au fost intocmite.

 

Articolul 9. Raspunderea

9.1 Prin participarea la Concurs, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prevederilor prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate de Organizatorul principal legate de implementarea prezentului Regulament.

9.2 Organizatorul principal, precum si Organizatorii Parteneri isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Concursului sau renumele Organizatorilor, precum si imaginea produselor.

9.3 Organizatorii nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a Premiilor/incetarii Concursului, exceptie facand situatiile concrete in care persoanele interesate, in calitatea lor de persoane vizate, isi exercita in limitele legale drepturile prevazute de legislatia aplicabila in materie de protectie a datelor cu caracter personal.

Responsabilitatea Organizatorilor cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.4 Prin participarea la Concurs si parcurgerea Regulamentului Oficial, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat cunostinta de continutul acestui Regulament Oficial si este de acord cu urmatoarele:

a) este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea (in special cu privire la orice date personale furnizate voluntar);

b) este informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate in vederea derularii Concursului.

9.6. Organizatorul principal si Organizatorii Parteneri ai prezentului Concurs nu sunt raspunzatori pentru:

a) deteriorarea, disparitia sau sustragerea obiectelor castigate de Participanti dupa momentul preluarii lor de catre acesita din urma;

b) eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Castigatori unor terti in legatura cu obiectele castigate, indiferent de natura acestor prejudicii;

c) nerespectarea prevederilor prezentului Regulament Oficial de catre Participanti. In acest caz, orice incalcare a prevederilor prezentului Regulament Oficial savarsita de catre un Participant atrage dupa sine invalidarea inscrierii in Concurs sau, dupa caz, invalidarea Participantilor ca si Castigatori, precum si, dupa caz, raspunderea personala si exclusiva a acestora;

d) intretinerea corespondentei cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a Premiilor sau dupa termenul de revendicare a Premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Raspunderea cu privire la acordarea Premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial;

e) inscrierile care nu au fost trimise in perioada de desfasurare a Concursului astfel cum aceasta este prevazuta in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament Oficial;

f) nerespectarea procedurii de inscriere reglementata conform prezentului Regulament Oficial;

g)mesajele/comunicarile/solicitarile/plangerile/reclamatiile expediate de catre Participanti care nu au fost receptionate de catre Organizatori sau mesajele/comunicarile/solicitarile expediate de catre Organizatori care nu au fost receptionate de Participanti din motive tehnice independente de Organizatori;

h) utilizarea Premiilor de catre Castigatori in maniere care pun in pericol viata acestora si a celor din jur. In acest sens, prin participarea la Concurs, castigatorii declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care fac imposibila utilizarea Premiilor, iar in orice caz, acestia se obliga sa nu utilizeze premiile castigate daca acestea le-ar putea afecta, in orice modalitate, sanatatea fizica si psihica;

i) pierderile/intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de internet sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorilor;

j) pierderile sau intarzierile inscrierilor online la Concurs ale Participantilor, generate de defectiuni tehnice independent de vointa Organizatorilor;

k) derularea activitatiilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii serviciilor de internet cat si a platformei de social media utilizata, cat si alte functionalitati/servicii ale acestuia, daca prin aceasta, Participantii sunt impiedicati in vederea efectuarii inscrierilor in Concurs;

l) situatiile in care adresa de e-mail/numarul de telefon/oricare alte date de contact ale Castigatorilor furnizate in vederea acordarii Premiului nu pot fi identificate (datele de contact nu sunt corecte, nu exista, sunt contrare realitatii, sunt incomplete etc.), si ca atare Organizatorul principal nu va putea efectua acordarea si livrarea Premiilor;

m) eventualele dispute/litigii/conflicte legate de drepturile persoanelor asupra datelor furnizate de catre Castigatori in vederea acordarii Premiilor;

n) pierderile, intarzierile sau orice alte probleme existente la momentul inscrierii/participarii in Concurs, cauzate de providerul de servicii de internet sau de conexiunea la internet a Participantului/persoanei care doreste sa se inscrie in Concurs;

o) Orice efect decurgand din transmiterea unor informatii false ori vadit eronate de catre Castigatori;

p) Costurile de folosire a Internetului de catre persoanele interesate de Concurs/Participanti;

q) Eventualele erori de soft al aplicatiei www.random.org, sau al altui sistemului ales de catre Organizator in vederea efectuarii tragerii la sorti.

9.7. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in scopul prevenirii sau sanctionarii oricarui caz de frauda, abuz, tentativa de frauda, sau a oricaror alte activitati care ar putea afecta desfasurarea, imaginea sau costurile acestui Concurs sau care ar putea duce la incalcarea drepturilor tertilor.

 

Articolul 10. Incetarea Concursului inainte de termen

10.1. Concursul poate inceta inainte de termen doar in caz de forta majora, caz fortuit, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa acestora, de a continua Concursul in perioada precizata in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament Oficial. Incetarea Concursului inainte de termen va fi facuta publica de Organizator.

Articolul 11. Forta Majora si Cazul Fortuit

11.1. In contextul prezentului Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizatori, a carui aparitie ii pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

11.2. Cazul fortuit este definit ca fiind un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

11.3. Daca o situatie de forta majora sau un caz fortuit impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea Regulamentului Oficial si continuarea Concursului, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor acestora pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

11.4. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora sau caz fortuit urmatoarele evenimente:

a) tentative de frauda a mecanismului Concursului prin orice mijloace;

b) orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

c) eventuale situatii politice, sociale, sanitare sau de orice alta natura care pot conduce la imposibilitatea desfasurarii prezentului Concurs;

d) imposibilitatea obictiva a Organizatorilor de a desfășura Concursul, în conformitate cu situația avută în vedere la data intrarii în vigoare a prezentului Regulament, cauzata de restrictiile impuse la nivel national si/sau la nivelul unitatilor administrativ teritoriale de catre autoritaritatile competente ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS CoV-2/Covid-19 etc.

11.5. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

 

Articolul 12. Litigii

12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizatori si Participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului principal. Cu toate acestea, această prevedere nu exclude dreptul consumatorilor de a apela la mecanisme de solutionare alternativa a litigiilor.

12.2. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a Concursului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.

 

Art. 13 Protectia datelor cu caracter personal

13.1. Organizatorii se obliga ca orice prelucrare de date cu caracter personal efectuata in temeiul prezentului Regulament Oficial sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, ale Legii 190/2018 privind masuri de punere in aplicarea a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

13.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul platformelor de Social Media utlizate pentru desfasurarea Concursului se va supune Politicilor de Confidentialitate ale platformelor respective.

 

Bucuresti, data: 23.07.2021 

Organizatorul principal 

 

S.C BLOOM COMMUNICATION S.R.L. 

 

Prin Administrator

Monica Dron

______________________

 

ANEXA NR. 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „ CASTIGA UN KIT DE VARA FORMAT DIN PRODUSE SEBORADIN SI UN COSTUM DE BAIE INFSD!”

ORGANIZAT IN PERIOADA 23.07.2021 – 29.07.2021, IN MEDIUL ONLINE PRIN INTERMEDIUL PAGINII DE INSTAGRAM CARMEN GREBENISAN;

ORGANIZATOR PRINCIPAL: S.C. BLOOM COMMUNICATION S.R.L.

ORGANIZATORI PARTENERI: GLOBAL RECORDS S.R.L., PENTRU INFLUENCERUL CARMEN GREBENISAN

PREMIILE

In cadrul concursului vor fi oferite trei premii. Fiecare premiu care va ajunge la un castigator va fi compus din:

Un costum de baie INFSD la alegere din noua colectie New Neons 2021 https://infsd.com/collections/new-neons-2021

O gamă de produse Seboradin la alegere https://www.minifarmonline.ro/descopera-seboradin/

 

S.C. BLOOM COMMUNICATION S.R.L. 

 

Prin Administrator 

Monica Dron_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

CAMPANII INCHEIATE:

 

 

A. (CONCURS INCHEIAT) REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „CASTIGA UN KIT DE VARA FORMAT DIN PRODUSE SEBORADIN SI UN COSTUM DE BAIE STEFAS!”

 

ORGANIZAT IN PERIOADA 18.06.2021 – 22.06.2021, IN MEDIUL ONLINE PE PAGINA DE INSTAGRAM SEBORADIN ROMANIA

ORGANIZATOR PRINCIPAL: NOVOLINE PHARM S.R.L.; 

ORGANIZATORI PARTENERI: S.C. STRATEGIC EVENTS & COMMUNICATION S.R.L., PRIN MONICA MUNTEANU DUCARROZ PENTRU CRISTINA STEFANIA

 

Art. 1. Definitii 

1.1. In sensul prezentului Regulament oficial al Concursului CASTIGA UN KIT DE VARA FORMAT DIN PRODUSE SEBORADIN SI UN COSTUM DE BAIE STEFAS!”, denumit in continuare „Regulament Oficial”, urmatorii termeni au urmatoarele intelesuri: 

• „Organizator principal” se refera la entitatea organizatoare a prezentului Concurs si este reprezentata de NOVOLINE PHARM S.R.L., societate legal infiintata si functionand potrivit legilor din Romania, cu sediul social in Mun. Tulcea, str. Isaccei nr. 7, camera nr.1, bloc I2, scara A, parter, Jud. Tulcea, inregistrata la Registrul Comertului sub numar J36/343/17.08.2015, cod fiscal 34897807, cont bancar RO50UGBI0000252010562RON deschis la Garanti Bank, sucursala Mun. Tulcea, reprezentata prin CALIN MARIN, in calitate de administrator. 

• „Organizatorul Partener” este entitatea cu care Organizatorul principal organizeaza prezentul concurs, in parteneriat si care, prin prisma relatiei avute cu Organizatorul principal, prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la concurs. In sensul prezentului Regulament, organizatorii parteneri sunt reprezentati de S.C. STRATEGIC EVENTS & COMMUNICATION S.R.L., o societate înfiinţată şi funcţionând conform legii romane, cu sediul social situat in str. Chiristigiilor nr. 4, bl. P36C, sc. A, ap.25, sector 2, Bucuresti - Romania, cod unic de inregistrare RO 27804864, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr. J40/12189/2010, având cont bancar RO85 BTRL RONC RT03 9609 2001, deschis la Banca: Banca Transilvania, reprezentata de catre Monica Munteanu Ducarroz, în calitate de administrator si influencerul Cristina Stefania, care actioneaza doar cu respectarea conditiilor generale prevazute in prezentul Regulament Oficial; 

• Prin „Participant” se intelege persoana fizica ce se inscrie la Concursul organizat de NOVOLINE PHARM S.R.L., in parteneriat cu Agentia Strategic Events & Communication si influencerul Cristina Stefania si care indeplineste toate conditiile de participare descrise in prezentul Regulament Oficial; 

• Notiunea de „Premiu” desemneaza serviciul/produsul care poate fi castigat in cadrul prezentului Concurs, dupa cum este descris in Anexa nr. 1 ce face parte integranta la Regulament Oficial. 

• Prin „Afiliati” sunt desemnate societatile partenere ale Organizatorului principal. 

• Notiunea de „Concurs” se referă la campania promotionala „ Castiga un kit de vara compus din produse Seboradin si un costum de baie Stefas!” desfasurata de catre Organizatorul principal in parteneriat cu Agentia Strategic Events & Communication si influencerul Cristina Stefania in mediul online, prin intermediul paginii de instagram a influencerului Cristina Stefania. Notiunea de „Castigator” desemneaza participantul la Concurs care a fost generat de mecanismul utilizat pentru tragerea la sorti si care a fost validat ca indeplinind toate conditiile de participare. 

 

Articolul 2. Organizatorul si Regulamentul Oficial al Concursului 

2.1. Concursul este organizat si desfasurat de NOVOLINE PHARM S.R.L., (denumita in continuare „Organizator principal”) in parteneriat cu Agentia Strategic Events & Communication, respectiv cu influencerul Cristina Stefania (denumiti in continuare „Organizatori Parteneri” si impreuna cu Organizatorul principal, in mod colectiv „Organizatorii”). 

2.2. Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prevazute de prezentul Regulament Oficial. 

2.3. Regulamentul Oficial este facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane, atat pe site-ul www.seboradin.ro, dar si in baza solicitarii persoanelor interesate, transmisa catre adresa de e-mail: contact@seboradin.ro sau la adresa de corespondenta Bulevardul Tomis, Nr. 397A, Constanta, pe intreaga durata a concursului, potrivit celor mentionate in Articolul 3. Rugam persoanele care transmit astfel de solicitari sa precizeze in subiectul e-mailului sau, după caz, pe plicul de corespondenta informatii precum „Regulament Concurs” sau „ Seboradin – Castiga un kit de vara compus din produse Seboradin si un costum de baie Stefas.ro”. etc. 

2.4. Organizatorul principal isi rezerva dreptul de a modifica/actualiza prezentul Regulament Oficial pe toata durata desfasurarii Concursului, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea in prealabil a actului aditional modificator al prezentului Regulament Oficial, precum si, dupa caz, dupa notificarea autoritatilor compentente, in cazul in care aceste modificari necesita o astfel de notificare. Actul aditional modificator al prezentului Regulament Oficial va fi publicat pe canalele de comunicare mentionate la pct. 2.3 (in completarea Regulamentului Oficial), urmand a fi in acelasi timp disponibil in mod gratuit oricarei persoane conform procedurilor prevazute mai sus.

2.5. Organizatorul principal isi rezerva dreptul de a modifica perioada Concursului ori de a suplimenta premiile oferite pe tot parcursul derularii acestuia, prevederile referitoare la informarea corespunzatoare asupra modificarilor aduse prezentului Regulament Oficial, precum si, dupa caz, notificarea autoritatilor competente fiind aplicabile si in acest caz. 

2.6. Organizatorul principal isi rezerva dreptul de a suspenda, inceta si/sau intrerupe oricand desfasurarea Concursului, fara vreo obligatie fata de Participanti.
 

Articolul 3. Aria de desfasurare a Concursului 

3.1. Concursul este organizat la nivel national si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, pe pagina de Instagram Seboradin Romania. 

 

Articolul 4. Durata Concursului Online 

4.1. Concursul se desfasoara in perioada prevazuta in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament Oficial. 

4.2. Concursul se desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, urmand a se completa cu detaliile Concursului prevazute in Anexa nr. 1 care face parte integranta din Regulamentul Oficial. Organizatorul principal isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare ale Concursului pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor din Articolul 2 de mai sus. 

 

Articolul 5. Dreptul de Participare 

5.1. La prezentul Concurs se pot inscrie persoanele fizice care au minimum 18 ani impliniti in ziua inscrierii la Concurs si care locuiesc in Romania. 

5.1 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea Concursului, incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul principal are dreptul de a cere restituirea Premiului castigat si de a actiona conform dispozitiilor legale in vigoare in vederea recuperarii eventualelor prejudicii. 

5.2. Organizatorii Parteneri isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Concurs care se efectueaza cu incalcarea prevederilor prezentului Regulament Oficial. 

5.3. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din cadrul Concursului.
 

Articolul 6. Mecanismul de desfasurare a Concursului. Inscrierea la Concurs. Conditii de participare 

6.1. Organizatorul principal este exclusiv raspunzător pentru livrarea si receptia Premiilor de catre castigator. Pentru orice solicitare de informatii suplimentare/reclamatie/plangere cu privire la intrarea in posesia Premiilor, Castigatorii se vor adresa direct Organizatorului principal, la adresa de e-mail: contact@seboradin.ro sau la adresa de corespondenta: Bulevardul Tomis, Nr. 397A, Constanta. 

6.2. Concursul va fi publicat pe pagina de Instagram Seboradin Romania. 

6.3. Pentru a se putea inscrie, participantii trebuie sa aiba sau sa isi creeze in perioada desfășurării concursului un cont care sa permita utilizarea serviciului „Instagram”.

6.4.Participantii vor da FOLLOW paginii de Instagram Seboradin Romania (https://www.instagram.com/seboradinro/?hl=ro) si paginii Steafs.ro (https://www.instagram.com/stefas.ro/) și vor adauga un comentariu la anuntul de concurs unde vor eticheta doi prietene/e.

6.5. Castigatorul va fi ales in mod aleatoriu de catre Organizatorul principal, prin tragere la sorti prin mecanismul random.org sau alte mecanisme similare. 

6.6. Organizatorul se va asigura ca Participantul Castigator a indeplinit toate conditiile de participare la Concurs si va valida extragerea impreuna cu Agentia anterior anuntarii publice a Castigatorului. 

6.7. Organizatorul va anunta Castigatorul pe platforma de comunicare prin intermediul careia Participantul s-a inscris la Concurs. 

6.8. In vederea livrarii Premiului, Organizatorul va colecta atat datele de livrare ale Castigatorului, cat si datele necesare indeplinirii obligatiilor fiscale/legale legate de acordarea premiilor. 

6.9. Organizatorul principal va expedia catre Castigator produsele Seboradin castigate iar Organizatorii parteneri vor expedia costumul de baie la alegere in valoare de pana la 449.00 lei (din stocul existent pe site-ul Stefas.ro). 

 

Articolul 7. Mecanismul de acordare si revendicare a Premiilor 

7.1. Participantii vor avea sansa de a intra in posesia Premiului care face obiectul Concursului, dupa finalizareaMon acestuia.

7.2. Organizatorul principal si Organizatorii parteneri vor expedia Castigatorului, prin intermediul serviciilor de curierat, premiul castigat in termen de maximum 30 zile lucratoare de la momentul validarii Premiului. 

7.3. In cazul refuzului unui Castigator de a intra in posesia Premiului, sau daca la Concurs nu se inscrie niciun Participant, Organizatorul principal va decide in mod unilateral cum se vor aloca Premiile. 

 

Articolul 8. Premiile Concursului. Taxe si impozite 

8.1. Numarul premiilor si valoarea totala a acestora va fi prezentata in Anexa nr. 1 aferenta care face parte integranta din prezentul Regulament Oficial. 

8.2. Premiile sunt acordate in cadrul desfasurarii activitatii economice a Organizatorului principal si reprezinta cheltuieli de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii produselor si serviciilor sale si sunt considerate cheltuieli deductibile in conformitate cu prevederile art. 25 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (denumita in continuare „Codul Fiscal”). 

8.3. Premiile câștigate nu fac obiectul garanției pentru produsele achiziționate din magazine. În acest sens, Organizatorul va răspunde doar în baza garanției legale de conformitate. 

8.4. Valoarea totala a premiilor nu depaseste suma de 600 lei si nu este supusa impozitarii, potrivit prevederilor din Codul Fiscal. 

8.5. In vederea justificarii cheltuielilor conform prezentei sectiuni, Organizatorul principal va pastra o lista a castigatorilor premiilor (denumita in continuare „Lista castigatorilor”) ce va contine data alocarii premiului, numele si prenumele Castigatorului. Avand in vedere faptul ca aceste informatii reprezinta date cu caracter personal, Organizatorul acorda o atentie deosebita listelor intocmite, instruind in mod corespunzator personalul care colecteaza si pastreaza astfel de informatii. 

8.6. Organizatorul principal pastreaza Lista castigatorilor pe o perioada de 5 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia listele au fost intocmite. 

 

Articolul 9. Raspunderea 

9.1 Prin participarea la Concurs, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prevederilor prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate de Organizatorul principal legate de implementarea prezentului Regulament. 

9.2 Organizatorul principal, precum si Organizatorii Parteneri isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Concursului sau renumele Organizatorilor, precum si imaginea produselor. 

9.3 Organizatorii nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a Premiilor/incetarii Concursului, exceptie facand situatiile concrete in care persoanele interesate, in calitatea lor de persoane vizate, isi exercita in limitele legale drepturile prevazute de legislatia aplicabila in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Responsabilitatea Organizatorilor cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

9.4 Prin participarea la Concurs si parcurgerea Regulamentului Oficial, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat cunostinta de continutul acestui Regulament Oficial si este de acord cu urmatoarele: 

a) este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea (in special cu privire la orice date personale furnizate voluntar); 

b) este informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate in vederea derularii Concursului. 

9.6. Organizatorul principal si Organizatorii Parteneri ai prezentului Concurs: 

a) nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea obiectelor castigate de Participanti dupa momentul preluarii lor de catre acesta din urma; 

b) nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Castigatori unor terti in legatura cu obiectele castigate, indiferent de natura acestor prejudicii; 

c) nerespectarea prevederilor prezentului Regulament Oficial de catre Participanti. In acest caz, orice incalcare a prevederilor prezentului Regulament Oficial savarsita de catre un Participant atrage dupa sine invalidarea inscrierii in Concurs sau, dupa caz, invalidarea Participantilor ca si Castigatori, precum si, dupa caz, raspunderea personala si exclusiva a acestora; 

d) intretinerea corespondentei cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a Premiilor sau dupa termenul de revendicare a Premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Raspunderea cu privire la acordarea Premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial; 

e) inscrierile care nu au fost trimise in perioada de desfasurare a Concursului astfel cu aceasta este prevazuta in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament Oficial; 

f) nerespectarea procedurii de inscriere reglementata conform prezentului Regulament Oficial; 

g)mesajele/comunicarile/solicitarile/plangerile/reclamatiile expediate de catre Participanti care nu au fost receptionate de catre Organizatori sau mesajele/comunicarile/solicitarile expediate de catre Organizatori care nu au fost receptionate de Participanti din motive tehnice independente de Organizatori; 

h) utilizarea Premiilor de catre Castigatori in maniere care pun in pericol viata acestora si a celor din jur. In acest sens, prin participarea la Concurs, castigatorii declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care fac imposibila utilizarea Premiilor, iar in orice caz, acestia se obliga sa nu utilizeze premiile castigate daca acestea le-ar putea afecta, in orice modalitate, sanatatea fizica si psihica; 

i) pierderile/intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de internet sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorilor; 

j) pierderile sau intarzierile inscrierilor online la Concurs ale Participantilor, generate de defectiuni tehnice independent de vointa Organizatorilor; 

k) derularea activitatiilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii serviciilor de internet cat si a platformei de social media utilizata, cat si alte functionalitati/servicii ale acestuia, daca prin aceasta, Participantii sunt impiedicati in vederea efectuarii inscrierilor in Concurs; 

l) situatiile in care adresa de e-mail/numarul de telefon/oricare alte date de contact ale Castigatorilor furnizate in vederea acordarii Premiului nu pot fi identificate (datele de contact nu sunt corecte, nu exista, sunt contrare realitatii, sunt incomplete etc.), si ca atare Organizatorul principal nu va putea efectua acordarea si livrarea Premiilor; 

m) eventualele dispute/litigii/conflicte legate de drepturile persoanelor asupra datelor furnizate de catre Castigatori in vederea acordarii Premiilor;

n) pierderile, intarzierile sau orice alte probleme existente la momentul inscrierii/participarii in Concurs, cauzate de providerul de servicii de internet sau de conexiunea la internet a Participantului/persoanei care doreste sa se inscrie in Concurs; 

o) Orice efect decurgand din transmiterea unor informatii false ori vadit eronate de catre Castigatori; 

p) Costurile de folosire a Internetului de catre persoanele interesate de Concurs/Participanti; 

q) Eventualele erori de soft al aplicatiei www.random.org, sau al altui sistemului ales de catre Organizator in vederea efectuarii tragerii la sorti. 

9.7. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in scopul prevenirii sau sanctionarii oricarui caz de frauda, abuz, tentativa de frauda, sau a oricaror alte activitati care ar putea afecta desfasurarea, imaginea sau costurile acestui Concurs sau care ar putea duce la incalcarea drepturilor tertilor. 

 

Articolul 10. Incetarea Concursului inainte de termen 

10.1. Concursul poate inceta inainte de termen doar in caz de forta majora, caz fortuit, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa acestora, de a continua Concursul in perioada precizata in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament Oficial. Incetarea Concursului inainte de termen va fi facuta publica de Organizator.

 

Articolul 11. Forta Majora si Cazul Fortuit 

11.1. In contextul prezentului Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizatori, a carui aparitie ii pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial. 

11.2. Cazul fortuit este definit ca fiind un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs. 

11.3. Daca o situatie de forta majora sau un caz fortuit impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea Regulamentului Oficial si continuarea Concursului, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor acestora pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. 

11.4. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora sau caz fortuit urmatoarele evenimente:

a) tentative de frauda a mecanismului Concursului prin orice mijloace; 

b) orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia; 

c) eventuale situatii politice, sociale, sanitare sau de orice alta natura care pot conduce la imposibilitatea desfasurarii prezentului Concurs; 

d) imposibilitatea obictiva a Organizatorilor de a desfășura Concursul, în conformitate cu situația avută în vedere la data intrarii în vigoare a prezentului Regulament, cauzata de restrictiile impuse la nivel national si/sau la nivelul unitatilor administrativ teritoriale de catre autoritaritatile competente ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS CoV-2/Covid-19 etc. 

11.5. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ. 

 

Articolul 12. Litigii 

12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizatori si Participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului principal. Cu toate acestea, această prevedere nu exclude dreptul consumatorilor de a apela la mecanisme de solutionare alternativa a litigiilor. 

12.2. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a Concursului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii. 
 

Art. 13 Protectia datelor cu caracter personal 

13.1. Organizatorii se obliga ca orice prelucrare de date cu caracter personal efectuata in temeiul prezentului Regulament Oficial sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, ale Legii 190/2018 privind masuri de punere in aplicarea a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

13.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul platformelor de Social Media utlizate pentru desfasurarea Concursului se va supune Politicilor de Confidentialitate ale platformelor respective. 

Constanta, data: 18.06.2021 

Organizatorul principal 

NOVOLINE PHARM S.R.L. 

Prin Administrator 

Calin Marin

___________________________
 

ANEXA NR. 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „ CASTIGA UN KIT DE VARA FORMAT DIN PRODUSE SEBORADIN SI UN COSTUM DE BAIE STEFAS.RO!”

ORGANIZAT IN PERIOADA 18.06.2021 – 22.06.2021, IN MEDIUL ONLINE PRIN INTERMEDIUL PAGINII DE INSTAGRAM SEBORADIN ROMANIA; 

ORGANIZATOR PRINCIPAL: NOVOLINE PHARM S.R.L.; 

ORGANIZATORI PARTENERI: . S.C. STRATEGIC EVENTS & COMMUNICATION S.R.L., INFLUENCER CRISTINA STEFANIA

 

PREMIILE

Premiul care poate fi castigat in cadrul prezentului Concurs este compus din:

Seboradin Women Sport Balsam Remodelare Corporala x 200 ml (72,00 lei)

Seboradin Protect Sampon x 200 ml (35,00 lei)

Costum de baie de pe site-ul Stefas.ro la alegere in valoare de pana la 449 lei.
 

NOVOLINE PHARM S.R.L. 

Prin Administrator 

Calin Marin

 

 

 

 

B. (CONCURS INCHEIAT) REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „Seboradin - Câștigă o super experiență de weekend, la mare!” 

 

ORGANIZAT IN PERIOADA 28.05.2021 – 04.06.2021, IN MEDIUL ONLINE PRIN INTERMEDIUL PAGINII DE INSTAGRAM A INFLUENCERULUI GINA PISTOL; 

ORGANIZATOR PRINCIPAL: NOVOLINE PHARM S.R.L.; 

ORGANIZATORI PARTENERI: GLOBAL RECORDS S.R.L., INFLUENCER GINA PISTOL

 

Art. 1. Definitii 

1.1. In sensul prezentului Regulament oficial al Concursului „ Seboradin - Câștigă o super experiență de weekend, la mare!”, denumit in continuare „Regulament Oficial”, urmatorii termeni au urmatoarele intelesuri: 

• „Organizator principal” se refera la entitatea organizatoare a prezentului Concurs si este reprezentata de NOVOLINE PHARM S.R.L., societate legal infiintata si functionand potrivit legilor din Romania, cu sediul social in Mun. Tulcea, str. Isaccei nr. 7, camera nr.1, bloc I2, scara A, parter, Jud. Tulcea, inregistrata la Registrul Comertului sub numar J36/343/17.08.2015, cod fiscal 34897807, cont bancar RO50UGBI0000252010562RON deschis la Garanti Bank, sucursala Mun. Tulcea, reprezentata prin CALIN MARIN, in calitate de administrator. 

• „Organizatorul Partener” este entitatea cu care Organizatorul principal organizeaza prezentul concurs, in parteneriat si care, prin prisma relatiei avute cu Organizatorul principal, prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la concurs. In sensul prezentului Regulament, organizatorii parteneri sunt reprezentati de GLOBAL RECORDS SRL, societate legal infiintata si functionand potrivit legilor din Romania, avand sediul in Schitu, Strada Catedrala Tineretului, nr. 3, cam.1, Jud. Constanta, inregistrata la Registrul Comertului sub numar de ordine J13/2630/2013, cod fiscal RO 26382443, cont IBAN RO43 INGB 0000 9999 0408 2964, deschis la ING Bank NV Amsterdam sucursala Bucuresti, reprezentata de catre dl. Claudiu Ilioiu – Sales Manager (denumita in continuarea Agentia Global Records) si influencerul Gina Pistol, care actioneaza doar cu respectarea conditiilor generale prevazute in prezentul Regulament Oficial; 

• Prin „Participant” se intelege persoana fizica ce se inscrie la Concursul organizat de NOVOLINE PHARM S.R.L., in parteneriat cu Agentia Global Records si influencerul Gina Pistol si care indeplineste toate conditiile de participare descrise in prezentul Regulament Oficial; 

• Notiunea de „Premiu” desemneaza serviciul/produsul care poate fi castigat in cadrul prezentului Concurs, dupa cum este descris in Anexa nr. 1 ce face parte integranta la Regulament Oficial. 

• Prin „Afiliati” sunt desemnate societatile partenere ale Organizatorului principal. 

• Notiunea de „Concurs” se referă la campania promotionala „ Seboradin - Câștigă o super experiență de weekend, la mare!” desfasurata de catre Organizatorul principal in parteneriat cu Agentia Global Records si influencerul Gina Pistol in mediul online, prin intermediul paginii de instagram a influencerului Gina Pistol. Notiunea de „Castigator” desemneaza participantul la Concurs care a fost generat de mecanismul utilizat pentru tragerea la sorti si care a fost validat ca indeplinind toate conditiile de participare. 

 

Articolul 2. Organizatorul si Regulamentul Oficial al Concursului 

2.1. Concursul este organizat si desfasurat de NOVOLINE PHARM S.R.L., (denumita in continuare „Organizator principal”) in parteneriat cu Agentia Global Records, respectiv cu influencerul Gina Pistol (denumiti in continuare „Organizatori Parteneri” si impreuna cu Organizatorul principal, in mod colectiv „Organizatorii”). 

2.2. Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prevazute de prezentul Regulament Oficial. 

2.3. Regulamentul Oficial este facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane, atat pe site-ul www.seboradin.ro, dar si in baza solicitarii persoanelor interesate, transmisa catre adresa de e-mail: contact@seboradin.ro sau la adresa de corespondenta Bulevardul Tomis, Nr. 397A, Constanta, pe intreaga durata a concursului, potrivit celor mentionate in Articolul 3. Rugam persoanele care transmit astfel de solicitari sa precizeze in subiectul e-mailului sau, după caz, pe plicul de corespondenta informatii precum „Regulament Concurs” sau „ Seboradin - Câștigă o super experiență de weekend, la mare!”. etc. 

2.4. Organizatorul principal isi rezerva dreptul de a modifica/actualiza prezentul Regulament Oficial pe toata durata desfasurarii Concursului, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea in prealabil a actului aditional modificator al prezentului Regulament Oficial, precum si, dupa caz, dupa notificarea autoritatilor compentente, in cazul in care aceste modificari necesita o astfel de notificare. Actul aditional modificator al prezentului Regulament Oficial va fi publicat pe canalele de comunicare mentionate la pct. 2.3 (in completarea Regulamentului Oficial), urmand a fi in acelasi timp disponibil in mod gratuit oricarei persoane conform procedurilor prevazute mai sus.

2.5. Organizatorul principal isi rezerva dreptul de a modifica perioada Concursului ori de a suplimenta premiile oferite pe tot parcursul derularii acestuia, prevederile referitoare la informarea corespunzatoare asupra modificarilor aduse prezentului Regulament Oficial, precum si, dupa caz, notificarea autoritatilor competente fiind aplicabile si in acest caz. 

2.6. Organizatorul principal isi rezerva dreptul de a suspenda, inceta si/sau intrerupe oricand desfasurarea Concursului, fara vreo obligatie fata de Participanti. 

 

Articolul 3. Aria de desfasurare a Concursului 

3.1. Concursul este organizat la nivel national si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, pe pagina de Instagram a influencerului Gina Pistol. 

 

Articolul 4. Durata Concursului Online 

4.1. Concursul se desfasoara in perioada prevazuta in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament Oficial. 

4.2. Concursul se desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, urmand a se completa cu detaliile Concursului prevazute in Anexa nr. 1 care face parte integranta din Regulamentul Oficial. Organizatorul principal isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare ale Concursului pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor din Articolul 2 de mai sus. 

 

Articolul 5. Dreptul de Participare 

5.1. La prezentul Concurs se pot inscrie persoanele fizice care au minimum 18 ani impliniti in ziua inscrierii la Concurs si care locuiesc in Romania. 

5.1 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea Concursului, incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul principal are dreptul de a cere restituirea Premiului castigat si de a actiona conform dispozitiilor legale in vigoare in vederea recuperarii eventualelor prejudicii. 

5.2. Organizatorii Parteneri isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Concurs care se efectueaza cu incalcarea prevederilor prezentului Regulament Oficial. 

5.3. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din cadrul Concursului.

 

Articolul 6. Mecanismul de desfasurare a Concursului. Inscrierea la Concurs. Conditii de participare 

6.1. Organizatorul principal este exclusiv răspunzător pentru livrarea si receptia Premiilor de catre castigatori. Pentru orice solicitare de informatii suplimentare/reclamatie/plangere cu privire la intrarea in posesia Premiilor, Castigatorii se vor adresa direct Organizatorului principal, la adresa de e-mail: contact@seboradin.ro sau la adresa de corespondenta: Bulevardul Tomis, Nr. 397A, Constanta. 

6.2. Concursul va fi promovat de influencerul Gina Pistol, in calitate de Oganizator Partener, care va posta pe pagina acesteia de Instagram anuntul privitor la desfasurarea Concursului si conditiile de participare. 

6.3. Pentru a se putea inscrie, participantii trebuie sa aiba sau sa isi creeze in perioada desfășurării concursului un cont care sa permita utilizarea serviciului „Instagram”.

6.4.Participantii vor da FOLLOW paginii de Instagram Seboradin Romania (https://www.instagram.com/seboradinro/?hl=ro) și vor adauga un comentariu la anuntul de concurs, prin etichetarea unui prieten/a.

6.5. Castigatorul va fi ales in mod aleatoriu de catre influencer, prin tragere la sorti prin mecanismul random.org sau alte mecanisme similare. 

6.6. Influencerul se va asigura ca Participantul Castigator a indeplinit toate conditiile de participare la Concurs si va valida extragerea impreuna cu Agentia anterior anuntarii publice a Castigatorului. 

6.7. Influencerul va anunta Castigatorul pe platformele de comunicare prin intermediul carora Participantul s-a inscris la Concurs. 

6.8. In vederea livrarii Premiului, influencerul va colecta atat datele de livrare ale Castigatorului, cat si datele necesare indeplinirii obligatiilor fiscale/legale legate de acordarea premiilor si le va transmite Organizatorului principal. 

6.9. Organizatorul principal va expedia catre Castigator produsul castigat (Premiul). 

 

Articolul 7. Mecanismul de acordare si revendicare a Premiilor 

7.1. Participantii vor avea sansa de a intra in posesia unuia din Premiile care fac obiectul Concursului, in perioada aferenta Concursului, pe durata desfasurarii acestuia. 

7.2. Organizatorul principal va expedia Castigatorilor, prin intermediul serviciilor de curierat, premiul castigat in termen de maximum 30 zile lucratoare de la momentul validarii Premiului. 

7.3. In cazul refuzului unui Castigator de a intra in posesia Premiului, sau daca la Concurs nu se inscrie niciun Participant, Organizatorul principal va decide in mod unilateral cum se vor aloca Premiile. 

 

Articolul 8. Premiile Concursului. Taxe si impozite 

8.1. Premiile constau in servicii de turism, cat si produse comercializate in mod uzual de Organizatorul principal, urmand a fi descrise in Anexa nr. 1 aferenta prezentului Regulament Oficial. 

8.2. Numarul premiilor si valoarea totala a a acestora va fi prezentata in Anexa nr. 1 aferenta care face parte integranta din prezentul Regulament Oficial. 

8.3. Premiile sunt acordate in cadrul desfasurarii activitatii economice a Organizatorului principal si reprezinta cheltuieli de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii produselor si serviciilor sale si sunt considerate cheltuieli deductibile in conformitate cu prevederile art. 25 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (denumita in continuare „Codul Fiscal”). 

8.4. Premiile câștigate nu fac obiectul garanției pentru produsele achiziționate din magazine. În acest sens, Organizatorul va răspunde doar în baza garanției legale de conformitate. 

8.4. Valoarea totala a premiilor depaseste suma de 600 lei si este supusa impozitarii potrivit prevederilor din Codul Fiscal. Astfel, Organizatorul principal se obliga daca este cazul sa calculeze si sa suporte impozitul datorat de catre Participantii Castigatori pentru veniturile corespunzatoare Premiilor, în conformitate cu dispoziţiile Codului Fiscal în vigoare privind impozitul pe venit. Cu exceptia celor de mai sus, Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de Premiile oferite, acestea fiind exclusiv in sarcina Participantului Castigator. 

8.5. In vederea justificarii cheltuielilor conform prezentei sectiuni, Organizatorul principal va pastra o lista a castigatorilor premiilor (denumita in continuare „Lista castigatorilor”) ce va contine data alocarii premiului, numele si prenumele Castigatorului. Avand in vedere faptul ca aceste informatii reprezinta date cu caracter personal, Organizatorul acorda o atentie deosebita listelor intocmite, instruind in mod corespunzator personalul care colecteaza si pastreaza astfel de informatii. 

8.6. Organizatorul principal pastreaza Lista castigatorilor pe o perioada de 5 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia listele au fost intocmite. 

 

Articolul 9. Raspunderea 

9.1 Prin participarea la Concurs, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prevederilor prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate de Organizatorul principal legate de implementarea prezentului Regulament. 

9.2 Organizatorul principal, precum si Organizatorii Parteneri isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Concursului sau renumele Organizatorilor, precum si imaginea produselor. 

9.3 Organizatorii nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a Premiilor/incetarii Concursului, exceptie facand situatiile concrete in care persoanele interesate, in calitatea lor de persoane vizate, isi exercita in limitele legale drepturile prevazute de legislatia aplicabila in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Responsabilitatea Organizatorilor cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

9.4 Prin participarea la Concurs si parcurgerea Regulamentului Oficial, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat cunostinta de continutul acestui Regulament Oficial si este de acord cu urmatoarele: 

a) este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea (in special cu privire la orice date personale furnizate voluntar); 

b) este informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate in vederea derularii Concursului. 

9.6. Organizatorul principal si Organizatorii Parteneri ai prezentului Concurs: 

a) nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea obiectelor castigate de Participanti dupa momentul preluarii lor de catre acesta din urma; 

b) nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Castigatori unor terti in legatura cu obiectele castigate, indiferent de natura acestor prejudicii; 

c) nerespectarea prevederilor prezentului Regulament Oficial de catre Participanti. In acest caz, orice incalcare a prevederilor prezentului Regulament Oficial savarsita de catre un Participant atrage dupa sine invalidarea inscrierii in Concurs sau, dupa caz, invalidarea Participantilor ca si Castigatori, precum si, dupa caz, raspunderea personala si exclusiva a acestora; 

d) intretinerea corespondentei cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a Premiilor, sau dupa termenul de revendicare a Premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Raspunderea cu privire la acordarea Premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial; 

e) inscrierile care nu au fost trimise in perioada de desfasurare a Concursului astfel cu aceasta este prevazuta in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament Oficial; 

f) nerespectarea procedurii de inscriere reglementata conform prezentului Regulament Oficial; 

g)mesajele/comunicarile/solicitarile/plangerile/reclamatiile expediate de catre Participanti care nu au fost receptionate de catre Organizatori sau mesajele/comunicarile/solicitarile expediate de catre Organizatori care nu au fost receptionate de Participanti din motive tehnice independente de Organizatori; 

h) utilizarea Premiilor de catre Castigatori in maniere care pun in pericol viata acestora si a celor din jur. In acest sens, prin participarea la Concurs, castigatorii declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care fac imposibila utilizarea Premiilor, iar in orice caz, acestia se obliga sa nu utilizeze premiile castigate daca acestea le-ar putea afecta, in orice modalitate, sanatatea fizica si psihica; 

i) pierderile/intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de internet sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorilor; 

j)pierderile sau intarzierile inscrierilor online la Concurs ale Participantilor, generate de defectiuni tehnice independent de vointa Organizatorilor; 

k) derularea activitatiilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii serviciilor de internet cat si a platformei de social media utilizata, cat si alte functionalitati/servicii ale acestuia, daca prin aceasta, Participantii sunt impiedicati in vederea efectuarii inscrierilor in Concurs; 

l) situatiile in care adresa de e-mail/numarul de telefon/oricare alte date de contact ale Castigatorilor furnizate in vederea acordarii Premiului nu pot fi identificate (datele de contact nu sunt corecte, nu exista, sunt contrare realitatii, sunt incomplete, etc.), si ca atare Organizatorul principal nu va putea efectua acordarea si livrarea Premiilor; 

m) eventualele dispute/litigii/conflicte legate de drepturile persoanelor asupra datelor furnizate de catre Castigatori in vederea acordarii Premiilor;

n) pierderile, intarzierile sau orice alte probleme existente la momentul inscrierii/participarii in Concurs, cauzate de providerul de servicii de internet sau de conexiunea la internet a Participantului/persoanei care doreste sa se inscrie in Concurs; 

o) Orice efect decurgand din transmiterea unor informatii false ori vadit eronate de catre Castigatori; 

p) Costurile de folosire a Internetului de catre persoanele interesate de Concurs/Participanti; 

q) Eventualele erori de soft al aplicatiei www.random.org, sau al altui sistemului ales de catre Organizator in vederea efectuarii tragerii la sorti. 

9.7. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in scopul prevenirii sau sanctionarii oricarui caz de frauda, abuz, tentativa de frauda, sau a oricaror alte activitati care ar putea afecta desfasurarea, imaginea sau costurile acestui Concurs sau care ar putea duce la incalcarea drepturilor tertilor. 

 

Articolul 10. Incetarea Concursului inainte de termen 

10.1. Concursul poate inceta inainte de termen doar in caz de forta majora, caz fortuit, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa acestora, de a continua Concursul in perioada precizata in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament Oficial. Incetarea Concursului inainte de termen va fi facuta publica de Organizator. 

 

Articolul 11. Forta Majora si Cazul Fortuit 

11.1. In contextul prezentului Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizatori, a carui aparitie ii pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial. 

11.2. Cazul fortuit este definit ca fiind un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs. 

11.3. Daca o situatie de forta majora sau un caz fortuit impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea Regulamentului Oficial si continuarea Concursului, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor acestora pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. 

11.4. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora sau caz fortuit urmatoarele evenimente:

a) tentative de frauda a mecanismului Concursului prin orice mijloace; 

b) orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia; 

c) eventuale situatii politice, sociale, sanitare sau de orice alta natura care pot conduce la imposibilitatea desfasurarii prezentului Concurs; 

d) imposibilitatea obictivă a Organizatorilor de a desfășura Concursul, în conformitate cu situația avută în vedere la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, cauzată de restricțiile impuse la nivel național și/sau la nivelul unităților administrativ teritoriale de către autoritățile competente ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS CoV-2/Covid-19 etc. 

11.5. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ. 

 

Articolul 12. Litigii 

12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizatori si Participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului principal. Cu toate acestea, această prevedere nu exclude dreptul consumatorilor de a apela la mecanisme de soluționare alternativă a litigiilor. 

12.2. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a Concursului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.

Art. 13 Protectia datelor cu caracter personal 

13.1. Organizatorii se obliga ca orice prelucrare de date cu caracter personal efectuata in temeiul prezentului Regulament Oficial sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, ale Legii 190/2018 privind masuri de punere in aplicarea a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

13.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul platformelor de social media utlizate pentru desfasurarea Concursului se va supune Politicilor de Confidentialitate ale platformelor respective. 

13.3. Mai multe informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Organizatori se regasesc in Anexa nr. 2 la prezentul Regulament Oficial. 

Prezentul Regulament Oficial a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar original si .... ( ..........) exemplare duplicat, din care unul va ramane in arhiva biroului notarial, si restul vor fi predate Organizatorului principal și Agenției Global Records. 

Constanta, data: 27.05.2021 

Organizatorul principal 

NOVOLINE PHARM S.R.L. 

Prin Administrator 

Calin Marin

___________________________ 
 

ANEXA NR. 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „Seboradin - Câștigă o super experiență de weekend, la mare!” 

ORGANIZAT IN PERIOADA 28.05.2021 – 04.06.2021, IN MEDIUL ONLINE PRIN INTERMEDIUL PAGINII DE INSTAGRAM A INFLUENCERULUI GINA PISTOL; 

ORGANIZATOR PRINCIPAL: NOVOLINE PHARM S.R.L.; 

ORGANIZATORI PARTENERI: GLOBAL RECORDS S.R.L., INFLUENCER GINA PISTOL

 

PREMIILE

Premiile care pot fi castigate in cadrul prezentului Concurs sunt:

Premiul I: 

sejur de 2 nopti la Hotel Oxford Mamaia pentru 2 persoane in perioada 26 – 27.06.2021 si o plimbare cu Yachtul Alezzi (cina inclusa) pentru 2 persoane, in data de 26.06.2021 valorand 1390 lei (TVA inclus)

2 produse Seboradin Balsam de Remodelare Corporala, valoarea fiecarui produs este de 44.85 lei (TVA inclus).

Premiul II: 

2 produse Seboradin Balsam de Remodelare Corporala, valoarea fiecarui produs este de 44.85 lei (TVA inclus). In cadrul Concursului sunt acordate 5 premii II, iar fiecare Participant poate castiga un singur premiu. 

Valoarea totala a premiilor este 1928,2 lei

NOVOLINE PHARM S.R.L. 

Prin Administrator 

Calin Marin

___________________________ 

ANEXA NR. 2 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „Seboradin - Câștigă o super experiență de weekend, la mare!” 

 

NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul principal, NOVOLINE PHARM S.R.L., societate legal infiintata si functionand potrivit legilor din Romania, cu sediul social in Mun. Tulcea, str. Isaccei nr. 7, camera nr.1, bloc I2, scara A, parter, Jud. Tulcea, inregistrata la Registrul Comertului sub numar J36/343/17.08.2015, cod fiscal 34897807, punct de lucru la adresa Bd-ul Tomis nr 397A, Mun. Constanta Jud. Constanta Cod Postal : 900519 si adresa de e-mail: office@novoline.ro, in calitate de Operator de date cu caracter personal,

denumita in continuare „Operator”,

Organizatorul Partener, GLOBAL RECORDS SRL, cu sediul in Schitu, Strada Catedrala Tineretului, nr. 3, cam.1, Jud. Constanta, inregistrata la Registrul Comertului sub numar de ordine J13/2630/2013, cod fiscal RO 26382443, denumita in continuare „Agentia Global Records”, in calitate de persoana imputernicita a Operatorului, și Influencerul Gina Pistol, in calitate de persoane imputernicite ale Agentiei Global Records, denumita in continuare „Influencer” sau, dupa caz, „Subimputernicit”

Denumiti in continuare in mod colectiv „Organizatorii”,

Se obliga sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”) si ale Legii 190/2018 privind masuri de punere in aplicarea a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Furnizarea de date cu caracter personal de catre participanti si castigatori este voluntara. Cu toate acestea, participantii/castigatorii care nu doresc sa furnizeze datele acestora cu caracter personal nu vor fi eligibili in vederea participarii la Concurs si receptionarii premiilor oferite ca urmare a imposibilitatii Organizatorilor de a executa Concursul si de a indeplini obligatiile legale ce cad in sarcina acestora. 

Operatorul împreuna cu Agentia Global Records si Influencerul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor si castigatorilor la Concurs exclusiv pentru scopurile carora acestea sunt destinate, in conformitate cu GDPR si dispozitiile legale incidente in materia protectiei datelor cu caracter personal, precum si in conformitate cu prevederile prezentei Anexe.

Astfel, prezentele prevederi includ totalitatea informatiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor si castigatorilor la Concurs si stabilesc atat modul cat si scopurile pentru care datele cu caracter personal sunt prelucrate.

Operatorul isi rezerva dreptul de a actualiza si modifica periodic prezentele prevederi, pentru a reflecta in timp real orice modificari ale modului in care prelucreaza datele cu caracter personal ale castigatorilor, precum si, dupa caz, pentru a reflecta orice modificari ale cerințelor legale. In astfel de situatii, aceste prevederi vor fi actualizate si afisate corespunzator in cadrul paginii web a Operatorului, la sectiunea special dedicata Regulamentului Oficial al Concursului, motiv pentru care Operatorul recomanda tuturor participantilor verificarea periodica a continutului prezentelor prevederi.

1. Persoane vizate

1.1. Organizatorii prelucrează datele cu caracter personal ale urmatoarelor categorii de personale vizate:

(i). Participantii la Concurs, avand varsta de 18 ani impliniti la data inscrierii in Concurs, astfel cum acestia sunt definiti in Regulamentul Oficial al Concursului;

(ii). Castigatorii Concursului, avand varsta de 18 ani impliniti la data inscrierii in Concurs, astfel cum acestia sunt definiti in Regulamentul Oficial al Concursului.

2. Datele cu caracter personal prelucrate

2.1. Organizatorii prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal:

(i). date cu privire la Participanti: contul utilizat pentru accesarea paginii de Instagram a Influencerului;

(ii). date cu privire la Castigatori: Nume, Prenume, Cod Numeric Personal, numar de telefon, adresa de livrare a Premiilor;

(iii). date cu caracter personal puse la dispozitie voluntar de catre participanti prin posta, telefon, e-mail sau mesaje in retelele de socializare. 

3. Scopul prelucrarii

3.1. Organizatorii prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor si castigatorilor in urmatoarele scopuri:

(i). Organizarea, desfasurare, inscriere si participare la Concurs;

(ii). Acordarea Premiilor Castigatorilor;

(iii). Verificarea veridicitatii datelor furnizate si preintampinarea unor eventuale fraude;

(iv). Intocmirea documentelor financiar – contabile necesare potrivit legii, efectuarea dupa caz, a raportarilor specifice catre Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala;

(v). Publicarea listei castigatorilor;

(vi). Activitatii de arhivare, daca sunt cerute de legislatie;

(vii). Respectarea dispozitiilor GDPR, precum si a legislatiei naționale privind protectia datelor cu caracter personal.

4. Temeiul legal al prelucrarii datelor

4.1. Temeiurile juridice ale prelucrarii datelor cu caracter personal sunt reprezentate, dupa caz, de:

(i). Art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR – executarea contractului (prin participarea la Concurs care presupune respectarea termenilor si conditiilor Regulamentului Oficial echivaleaza cu executarea unui contract);

(ii). Art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR – prelucrarea este necesara pentru indeplinirea obligațiilor legale care revin Organizatorilor.

5. Persoane care vor avea acces la datele cu caracter personal

5.1. Datele cu caracter personal ale participantilor sunt destinate utilizarii de catre Organizatori si sunt comunicate urmatorilor destinatari, daca este cazul:

(i). Angajatii Organizatorilor cu atributii in desfasurarea Concursului;

(ii). Furnizorii de servicii de curierat;

(iii). Autoritati/Institutii publice;

(iv). 13.6. Pentru extragerea Castigatorilor, Influencer-ul va putea utiliza o platforma de tipul random.org/alt mecanism similar ce presupune o extragere aleatorie. In acest caz, datele Participantului ce ar putea face obiectul unei dezvaluiri catre detinatorului mecanismului de extragere vor fi sub incidenta Politicii de Confidentialitate a mecanismului pentru care se opteaza. In cazul in care utilizarea mecanismului de extragere aleatorie va presupune dezvaluirea datelor cu caracter personal ale Participantilor, Agentia Global Records se va asigura de faptul ca platforma pentru care opteaza Influencer-ul respecta cerintele legale in materia protectiei datelor.

5.2. Operatorul poate dezvalui datele cu caracter personal ale Participantilor catre avocati sau forme de exercitare a profesiei de avocat, consultanti fiscali si alti specialisti cu care colaboreaza pentru desfasurarea Concursului, precum si altor societati care acorda suport în organizarea Concursului. In anumite situatii, datele cu caracter personal ale Participantilor pot fi, de asemenea, dezvaluite furnizorilor de comunicatii utilzati in activitatea curenta (ex. e-mail, servicii, cloud).

6. Transferul datelor cu caracter personal

6.1. Organizatorii nu va transfera si nu intentioneaza sa transfere datele cu caracter personal prelucrate catre tari din afara Uniunii Europene sau catre organizatii internationale.

7. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

7.1. Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusive a regulilor de arhivare aplicabile.

7.2. Datele cu caracter personal ale Castigatorilor Premiilor vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost prelucrate, dar nu mai mult de 5 ani de la data colectarii acestora conform perioadei prevazute de obligatiile legale de arhivare in materie fiscala.

7.3. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Agentiei Global Records si Influencerului obligatii similare.

8. Drepturile persoanelor vizate

8.1. Participantii/Castigatorii Concursului, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:

a) dreptul de acces (articolul 15 GDPR);

b) dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de rectificare, art. 16 GDPR);

c) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si, in cazul in care datele cu caracter personal au fost facute publice, transmiterea informatiilor referitoare la solicitarea de stergere catre alti operatori (dreptul de stergere, articolul 17 GDPR);

d) dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor (dreptul la restrictionarea prelucrarii, articolul 18 GDPR);

e) dreptul de a solicita transferul datelor (dreptul la portabilitate, articolul 20 GDPR);

f)dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu intentia de a inceta prelucrarea (dreptul la opozitie, articolul 21 GDPR). Cu toate acestea, incetarea prelucrarii nu va afecta legalitatea prelucrarii efectuate inainte de exercitarea dreptului la opozitie.

8.2. In cazul in care exista intrebari legate de prezenta Nota de informare ori de prelucrarile de date aferente Concursului, persoana vizata are dreptul sa transmita o solicitare scrisa la adresa de e-mail: office@novoline.ro sau in scris, prin posta, la adresa de corespondenta Bd-ul Tomis nr 397A, Mun. Constanta Jud. Constanta Cod Postal : 900519.

8.3. Persoana vizata va primi un raspuns in termen de 30 de zile de la comunicarea solicitarii catre Operator, o extindere a acestui termen putand opera numai in situatii exceptionale. In aceste cazuri, persoana vizata va fi informata in mod corespunzator cu privire la acest termen.

8.4. In anumite cazuri, persoanele vizate nu pot fi identificate in baza elementelor de identificare furnizate in Formular/solicitare. In astfel de cazuri, daca persoana care a inaintat Formularul/solicitarea nu poate fi identificata, Operatorul nu va putea da curs solicitarii respective, cu exceptia cazului in care persoana vizata ofera ulterior Operatorului informatii suplimentare care sa permita identificarea.

8.5. Organizatori nu prelucreaza date cu caracter personal in baza unor procese decizionale automate, inclusiv crearea de profiluri.

8.6. Persoanele vizate au dreptul de a depune o plangere la autoritate de supraveghere in cazul in care considera ca drepturile acestora au fost incalcate (articolul 77 GDPR). Pe teritoriul Romaniei autoritatea de supraveghere este Autoritatea Nationala pentru Supravegherea si Protectia Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) cu sediul in Bd. G-ral. Gheorghe Magheru 28 – 30, sector 1, Bucuresti, adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
 

Operator de data cu caracter personal:

NOVOLINE PHARM S.R.L. 

Prin Administrator 

Calin Marin

 

 

 

C. (CONCURS INCHEIAT) REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „Seboradin - GIVEAWAY 1000 lei shopping VOUCHER pe minifarmonline.ro”

 

 

ORGANIZAT IN PERIOADA 01.06.2021 – 08.06.2021, IN MEDIUL ONLINE PRIN INTERMEDIUL PAGINII DE INSTAGRAM A INFLUENCERULUI DIANA ENCIU;

ORGANIZATOR PRINCIPAL: NOVOLINE PHARM S.R.L.

ORGANIZATORI PARTENERI: DIANA ENCIU

 

Art. 1. Definitii

1.1. In sensul prezentului Regulament oficial al Concursului „Seboradin - GIVEAWAY 1000 lei shopping VOUCHER pe minifarmonline.ro”, denumit in continuare „Regulament Oficial”, urmatorii termeni au urmatoarele intelesuri:

• „Organizator principal” se refera la entitatea organizatoare a prezentului Concurs si este reprezentata de NOVOLINE PHARM S.R.L., societate legal infiintata si functionand potrivit legilor din Romania, cu sediul social in Mun. Tulcea, str. Isaccei nr. 7, camera nr.1, bloc I2, scara A, parter, Jud. Tulcea, inregistrata la Registrul Comertului sub numar J36/343/17.08.2015, cod fiscal 34897807, cont bancar RO50UGBI0000252010562RON deschis la Garanti Bank, sucursala Mun. Tulcea, reprezentata prin CALIN MARIN, in calitate de administrator.

• „Organizatorul Partener” este entitatea cu care Organizatorul principal organizeaza prezentul concurs, in parteneriat si care, prin prisma relatiei avute cu Organizatorul principal, prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la concurs. In sensul prezentului Regulament, organizatorii parteneri sunt reprezentati de Diana Enciu, care actioneaza doar cu respectarea conditiilor generale prevazute in prezentul Regulament Oficial;

• Prin „Participant” se intelege persoana fizica ce se inscrie la Concursul organizat de NOVOLINE PHARM S.R.L., in parteneriat cu Diana Enciu si care indeplineste toate conditiile de participare descrise in prezentul Regulament Oficial;

• Notiunea de „Premiu” desemneaza serviciul/produsul care poate fi castigat in cadrul prezentului Concurs, dupa cum este descris in Anexa nr. 1 ce face parte integranta la Regulament Oficial.

• Prin „Afiliati” sunt desemnate societatile partenere ale Organizatorului principal.

• Notiunea de „Concurs” se referă la campania promotionala „Seboradin - GIVEAWAY 1000 lei shopping VOUCHER pe minifarmonline.ro” desfasurata de catre Organizatorul principal in parteneriat cu Diana Enciu in mediul online. Notiunea de „Castigator” desemneaza participantul la Concurs care a fost generat de mecanismul utilizat pentru tragerea la sorti si care a fost validat ca indeplinind toate conditiile de participare.

 

Articolul 2. Organizatorul si Regulamentul Oficial al Concursului

2.1. Concursul este organizat si desfasurat de NOVOLINE PHARM S.R.L., (denumita in continuare „Organizator principal”) in parteneriat cu Diana Enciu (denumit in continuare „Organizator Partener” si impreuna cu Organizatorul principal, in mod colectiv „Organizatorii”).

2.2. Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prevazute de prezentul Regulament Oficial.

2.3. Regulamentul Oficial este facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane, atat pe site-ul www.seboradin.ro, dar si in baza solicitarii persoanelor interesate, transmisa catre adresa de e-mail: contact@seboradin.ro sau la adresa de corespondenta Bulevardul Tomis, Nr. 397A, Constanta, pe intreaga durata a concursului, potrivit celor mentionate in Articolul 3. Rugam persoanele care transmit astfel de solicitari sa precizeze in subiectul e-mailului sau, după caz, pe plicul de corespondenta informatii precum „Regulament Concurs” sau „Seboradin - GIVEAWAY 1000 lei shopping VOUCHER pe minifarmonline.ro”. etc.

2.4. Organizatorul principal isi rezerva dreptul de a modifica/actualiza prezentul Regulament Oficial pe toata durata desfasurarii Concursului, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea in prealabil a actului aditional modificator al prezentului Regulament Oficial, precum si, dupa caz, dupa notificarea autoritatilor compentente, in cazul in care aceste modificari necesita o astfel de notificare. Actul aditional modificator al prezentului Regulament Oficial va fi publicat pe canalele de comunicare mentionate la pct. 2.3 (in completarea Regulamentului Oficial), urmand a fi in acelasi timp disponibil in mod gratuit oricarei persoane conform procedurilor prevazute mai sus.

2.5. Organizatorul principal isi rezerva dreptul de a modifica perioada Concursului ori de a suplimenta premiile oferite pe tot parcursul derularii acestuia, prevederile referitoare la informarea corespunzatoare asupra modificarilor aduse prezentului Regulament Oficial, precum si, dupa caz, notificarea autoritatilor competente fiind aplicabile si in acest caz.

2.6. Organizatorul principal isi rezerva dreptul de a suspenda, inceta si/sau intrerupe oricand desfasurarea Concursului, fara vreo obligatie fata de Participanti.

 

Articolul 3. Aria de desfasurare a Concursului

3.1. Concursul este organizat la nivel national si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, pe pagina de Instagram a influencerului Diana Enciu.

 

Articolul 4. Durata Concursului Online

4.1. Concursul se desfasoara in perioada prevazuta in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament Oficial.

4.2. Concursul se desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, urmand a se completa cu detaliile Concursului prevazute in Anexa nr. 1 care face parte integranta din Regulamentul Oficial. Organizatorul principal isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare ale Concursului pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor din Articolul 2 de mai sus.

 

Articolul 5. Dreptul de Participare

5.1. La prezentul Concurs se pot inscrie persoanele fizice care au minimum 18 ani impliniti in ziua inscrierii la Concurs si care locuiesc in Romania.

5.1 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea Concursului, incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul principal are dreptul de a cere restituirea Premiului castigat si de a actiona conform dispozitiilor legale in vigoare in vederea recuperarii eventualelor prejudicii.

5.2. Organizatorii Parteneri isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Concurs care se efectueaza cu incalcarea prevederilor prezentului Regulament Oficial.

5.3. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din cadrul Concursului.

 

Articolul 6. Mecanismul de desfasurare a Concursului. Inscrierea la Concurs. Conditii de participare

6.1. Organizatorul principal este exclusiv răspunzător pentru livrarea si receptia Premiilor de catre castigatori. Pentru orice solicitare de informatii suplimentare/reclamatie/plangere cu privire la intrarea in posesia Premiilor, Castigatorii se vor adresa direct Organizatorului principal, la adresa de e-mail: contact@seboradin.ro sau la adresa de corespondenta: Bulevardul Tomis, Nr. 397A, Constanta.

6.2. Concursul va fi promovat de influencerul Diana Enciu, in calitate de Oganizator Partener, care va posta pe pagina acesteia de Instagram anuntul privitor la desfasurarea Concursului si conditiile de participare.

6.3. Pentru a se putea inscrie, participantii trebuie sa aiba sau sa isi creeze in perioada desfășurării concursului un cont care sa permita utilizarea serviciului „Instagram”.

6.4.Participantii vor da FOLLOW paginii de Instagram Seboradin Romania (https://www.instagram.com/seboradinro/?hl=ro) și Diana Enciu (https://www.instagram.com/fabmusediana/) vor adauga un comentariu la anuntul de concurs, prin etichetarea unui prieten/a si share in instastories pe contul personal.

6.5. Castigatorii vor fi alesi in mod aleatoriu de catre influencer, prin tragere la sorti prin mecanismul random.org sau alte mecanisme similare.

6.6. Influencerul se va asigura ca Participantul Castigator a indeplinit toate conditiile de participare la Concurs si va valida extragerea impreuna cu Agentia anterior anuntarii publice a Castigatorului.

6.7. Influencerul va anunta Castigatorul pe platformele de comunicare prin intermediul carora Participantul s-a inscris la Concurs.

6.8. In vederea livrarii Premiului, influencerul va colecta atat datele de livrare ale Castigatorului, cat si datele necesare indeplinirii obligatiilor fiscale/legale legate de acordarea premiilor si le va transmite Organizatorului principal.

6.9. Organizatorul principal va expedia catre Castigator produsul castigat (Premiul).

 

Articolul 7. Mecanismul de acordare si revendicare a Premiilor

7.1. Participantii vor avea sansa de a intra in posesia unuia din Premiile care fac obiectul Concursului, in perioada aferenta Concursului, pe durata desfasurarii acestuia.

7.2. Organizatorul principal va expedia Castigatorilor, prin intermediul serviciilor de curierat, premiul castigat in termen de maximum 30 zile lucratoare de la momentul validarii Premiului. Tot el va facilita castigatorului principal intrarea in posesia premiului valoric.

7.3. In cazul refuzului unui Castigator de a intra in posesia Premiului, sau daca la Concurs nu se inscrie niciun Participant, Organizatorul principal va decide in mod unilateral cum se vor aloca Premiile.

 

Articolul 8. Premiile Concursului. Taxe si impozite

8.1. Premiile constau in servicii de turism, cat si produse comercializate in mod uzual de Organizatorul principal, urmand a fi descrise in Anexa nr. 1 aferenta prezentului Regulament Oficial.

8.2. Numarul premiilor si valoarea totala a a acestora va fi prezentata in Anexa nr. 1 aferenta care face parte integranta din prezentul Regulament Oficial.

8.3. Premiile sunt acordate in cadrul desfasurarii activitatii economice a Organizatorului principal si reprezinta cheltuieli de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii produselor si serviciilor sale si sunt considerate cheltuieli deductibile in conformitate cu prevederile art. 25 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (denumita in continuare „Codul Fiscal”).

8.4. Premiile câștigate nu fac obiectul garanției pentru produsele achiziționate din magazine. În acest sens, Organizatorul va răspunde doar în baza garanției legale de conformitate.

8.4. Valoarea totala a premiilor depaseste suma de 600 lei si este supusa impozitarii potrivit prevederilor din Codul Fiscal. Astfel, Organizatorul principal se obliga daca este cazul sa calculeze si sa suporte impozitul datorat de catre Participantii Castigatori pentru veniturile corespunzatoare Premiilor, în conformitate cu dispoziţiile Codului Fiscal în vigoare privind impozitul pe venit. Cu exceptia celor de mai sus, Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de Premiile oferite, acestea fiind exclusiv in sarcina Participantului Castigator.

8.5. In vederea justificarii cheltuielilor conform prezentei sectiuni, Organizatorul principal va pastra o lista a castigatorilor premiilor (denumita in continuare „Lista castigatorilor”) ce va contine data alocarii premiului, numele si prenumele Castigatorului. Avand in vedere faptul ca aceste informatii reprezinta date cu caracter personal, Organizatorul acorda o atentie deosebita listelor intocmite, instruind in mod corespunzator personalul care colecteaza si pastreaza astfel de informatii.

8.6. Organizatorul principal pastreaza Lista castigatorilor pe o perioada de 5 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia listele au fost intocmite.

 

Articolul 9. Raspunderea

9.1 Prin participarea la Concurs, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prevederilor prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate de Organizatorul principal legate de implementarea prezentului Regulament.

9.2 Organizatorul principal, precum si Organizatorii Parteneri isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Concursului sau renumele Organizatorilor, precum si imaginea produselor.

9.3 Organizatorii nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a Premiilor/incetarii Concursului, exceptie facand situatiile concrete in care persoanele interesate, in calitatea lor de persoane vizate, isi exercita in limitele legale drepturile prevazute de legislatia aplicabila in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Responsabilitatea Organizatorilor cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.4 Prin participarea la Concurs si parcurgerea Regulamentului Oficial, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat cunostinta de continutul acestui Regulament Oficial si este de acord cu urmatoarele:

a) este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea (in special cu privire la orice date personale furnizate voluntar);

b) este informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate in vederea derularii Concursului.

9.6. Organizatorul principal si Organizatorii Parteneri ai prezentului Concurs:

a) nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea obiectelor castigate de Participanti dupa momentul preluarii lor de catre acesta din urma;

b) nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Castigatori unor terti in legatura cu obiectele castigate, indiferent de natura acestor prejudicii;

c) nerespectarea prevederilor prezentului Regulament Oficial de catre Participanti. In acest caz, orice incalcare a prevederilor prezentului Regulament Oficial savarsita de catre un Participant atrage dupa sine invalidarea inscrierii in Concurs sau, dupa caz, invalidarea Participantilor ca si Castigatori, precum si, dupa caz, raspunderea personala si exclusiva a acestora;

d) intretinerea corespondentei cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a Premiilor, sau dupa termenul de revendicare a Premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Raspunderea cu privire la acordarea Premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial;

e) inscrierile care nu au fost trimise in perioada de desfasurare a Concursului astfel cu aceasta este prevazuta in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament Oficial;

f) nerespectarea procedurii de inscriere reglementata conform prezentului Regulament Oficial;

g)mesajele/comunicarile/solicitarile/plangerile/reclamatiile expediate de catre Participanti care nu au fost receptionate de catre Organizatori sau mesajele/comunicarile/solicitarile expediate de catre Organizatori care nu au fost receptionate de Participanti din motive tehnice independente de Organizatori;

h) utilizarea Premiilor de catre Castigatori in maniere care pun in pericol viata acestora si a celor din jur. In acest sens, prin participarea la Concurs, castigatorii declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care fac imposibila utilizarea Premiilor, iar in orice caz, acestia se obliga sa nu utilizeze premiile castigate daca acestea le-ar putea afecta, in orice modalitate, sanatatea fizica si psihica;

i) pierderile/intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de internet sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorilor;

j)pierderile sau intarzierile inscrierilor online la Concurs ale Participantilor, generate de defectiuni tehnice independent de vointa Organizatorilor;

k) derularea activitatiilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii serviciilor de internet cat si a platformei de social media utilizata, cat si alte functionalitati/servicii ale acestuia, daca prin aceasta, Participantii sunt impiedicati in vederea efectuarii inscrierilor in Concurs;

l) situatiile in care adresa de e-mail/numarul de telefon/oricare alte date de contact ale Castigatorilor furnizate in vederea acordarii Premiului nu pot fi identificate (datele de contact nu sunt corecte, nu exista, sunt contrare realitatii, sunt incomplete, etc.), si ca atare Organizatorul principal nu va putea efectua acordarea si livrarea Premiilor;

m) eventualele dispute/litigii/conflicte legate de drepturile persoanelor asupra datelor furnizate de catre Castigatori in vederea acordarii Premiilor;

n) pierderile, intarzierile sau orice alte probleme existente la momentul inscrierii/participarii in Concurs, cauzate de providerul de servicii de internet sau de conexiunea la internet a Participantului/persoanei care doreste sa se inscrie in Concurs;

o) Orice efect decurgand din transmiterea unor informatii false ori vadit eronate de catre Castigatori;

p) Costurile de folosire a Internetului de catre persoanele interesate de Concurs/Participanti;

q) Eventualele erori de soft al aplicatiei www.random.org, sau al altui sistemului ales de catre Organizator in vederea efectuarii tragerii la sorti.

9.7. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in scopul prevenirii sau sanctionarii oricarui caz de frauda, abuz, tentativa de frauda, sau a oricaror alte activitati care ar putea afecta desfasurarea, imaginea sau costurile acestui Concurs sau care ar putea duce la incalcarea drepturilor tertilor.

 

Articolul 10. Incetarea Concursului inainte de termen

10.1. Concursul poate inceta inainte de termen doar in caz de forta majora, caz fortuit, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa acestora, de a continua Concursul in perioada precizata in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament Oficial. Incetarea Concursului inainte de termen va fi facuta publica de Organizator.

 

Articolul 11. Forta Majora si Cazul Fortuit

11.1. In contextul prezentului Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizatori, a carui aparitie ii pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

11.2. Cazul fortuit este definit ca fiind un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

11.3. Daca o situatie de forta majora sau un caz fortuit impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea Regulamentului Oficial si continuarea Concursului, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor acestora pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

11.4. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora sau caz fortuit urmatoarele evenimente:

a) tentative de frauda a mecanismului Concursului prin orice mijloace;

b) orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

c) eventuale situatii politice, sociale, sanitare sau de orice alta natura care pot conduce la imposibilitatea desfasurarii prezentului Concurs;

d) imposibilitatea obictivă a Organizatorilor de a desfășura Concursul, în conformitate cu situația avută în vedere la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, cauzată de restricțiile impuse la nivel național și/sau la nivelul unităților administrativ teritoriale de către autoritățile competente ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS CoV-2/Covid-19 etc.

11.5. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

 

Articolul 12. Litigii

12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizatori si Participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului principal. Cu toate acestea, această prevedere nu exclude dreptul consumatorilor de a apela la mecanisme de soluționare alternativă a litigiilor.

12.2. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a Concursului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.

 

Art. 13 Protectia datelor cu caracter personal

13.1. Organizatorii se obliga ca orice prelucrare de date cu caracter personal efectuata in temeiul prezentului Regulament Oficial sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, ale Legii 190/2018 privind masuri de punere in aplicarea a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

13.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul platformelor de social media utlizate pentru desfasurarea Concursului se va supune Politicilor de Confidentialitate ale platformelor respective.

13.3. Mai multe informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Organizatori se regasesc in Anexa nr. 2 la prezentul Regulament Oficial.

Organizatorul principal

NOVOLINE PHARM S.R.L.

Prin Administrator

Calin Marin

__________________________

ANEXA NR. 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „Seboradin - GIVEAWAY 1000 lei shopping VOUCHER pe minifarmonline.ro”

ORGANIZAT IN PERIOADA 01.06.2021 – 08.06.2021, IN MEDIUL ONLINE PRIN INTERMEDIUL PAGINII DE INSTAGRAM A INFLUENCERULUI DIANA ENCIU;

ORGANIZATOR PRINCIPAL: NOVOLINE PHARM S.R.L.;

ORGANIZATOR PARTENER DIANA ENCIU

PREMIILE

Premiile care pot fi castigate in cadrul prezentului Concurs sunt:

Premiul I:

Un voucher in valoare de 1000 lei valabil pe minifarmonline.ro

Premiul II:

Un set de produse Seboradin Bebe, valoarea tuturor produselor din set este de 97.80 lei (TVA inclus). In cadrul Concursului sunt acordate 3 premii II, iar fiecare Participant poate castiga un singur premiu.

Valoarea totala a premiilor este 1293,4 lei.

NOVOLINE PHARM S.R.L.

Prin Administrator

Calin Marin

--------------------------------